Подготовка на документи

За удобството на нашите клиенти и партньори ние в Шато Солей предлавяме на нашите клиенти пълен достъп до изготвените договори за покупко-продажна на апартамент. Моля разгледайте и попълнете цялата информация преди идването в офиса на компанията.

Договори


  • Заповед РС

Сваляне

  • Разрешение строеж

Сваляне

Схеми


  • Схема 1

Сваляне

  • Схема 2

Сваляне

  • Скица ПР

Сваляне

Актове


  • Акт 2

Сваляне